The informal sector in Africa

Elina Eriksson in her blog highlights the issues of street vending in Zambia.

I Zambia är gatuförsäljning för många en fråga om överlevnad. Eftersom arbetslösheten är skyhög är det det enda alternativet för att arbetslösa ska kunna få en inkomst och försörja sina familjer. Vår regering kom till makten förra året med löftet om “mer pengar i fickan”, så när gatuförsäljning förbjöds för en tid sedan och det blev folkstorm drogs förbudet snart tillbaka (regeringen insåg också att detta är deras främsta anhängare , bäst att hålla dem nöjda). Men  därefter har det bara gått utför………

The full article :Business in the street.

Klicka för att besöka det ursprungliga inlägget

Street vending in Zambia

An article by Babs Iwalewa  on talkafrique.com describes the informal sector as being the numerous petty or small scale businesses operated by artisans, peasants and other micro entrepreneurs, within the economy. He describes this sector as an often neglected sector. Experts have argued  that this sector is often the driving force of the economy in many African countries.

The prominence of the informal sector in most African economies cannot really be underemphasized as almost all persons who cannot find placements within the formal sector of the economy finds solace in the informal sector of the economy.

Development, poverty alleviation, microlending programmes need to include this sector in their planning programmes.

FACTS ON THE INFORMAL SECTOR

  • The average size of the informal sector in developing countries is 41%
  • 60% percent of female workers in developing countries are employed by the informal sector.
  • Informal employment in sub Saharan Africa makes up 72%
  • Tax collection from the informal sector is problematic.
  • Aveage incomes in this sector are lower than in the formal sector
  • This is a growing sector

More reading:

http://www.talkafrique.com/issues/the-role-of-the-informal-sector-in-african-economy

http://en.wikipedia.org/wiki/Informal_sector

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s