Vi vill skapa arbete.

Änkor från Chikumbuso  virkar strandväskor

Änkor från Chikumbuso virkar strandväskor ( source Chikumbuso)

Arbetslöshet är ett av de mest angelägna globala utvecklings prioriteringar och en ny global utvecklingsram måste uttryckligen fokusera på att skapa meningsfulla arbetstillfällen, bygga upp kompetens och anställbarhet, med målet att uppnå full sysselsättning.

Arbetslösheten i Afrika söder om Sahara, särskilt bland unga människor, hotar stabiliteten, kväver den ekonomiska tillväxten och utgör en stor personlig tragedi för de miljoner som inte kan förverkliga sin fulla potential i livet. Mer om detta kan du läsa i Richard Gilberts blog på business fights poverty.

Trots de senaste positiva ekonomiska utvecklingen i Afrika så påstås befolkningsökningen  vara det största hotet mot Afrikas utveckling.  Läs mer här.

Savannahomes vision är att kunna skapa meningsfulla arbetstillfällen och att hjälpa små producenter, kvinnogrupper och NGOs att kunna utvecklas ekonomiskt och personligt. Vi vill stödja produktion av hög kvalitet och modern design. Vi vill skapa marknadsmöjligheter för deras kreationer. Vi vill hjälpa kunden att komma allt närmare producenten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s