Afrikanska korgar till Jul

Afrikanska korgar

Afrikanska korgar

Jag väntar med spänning. Nu är dessa vackra korgar på väg till Savannahome här i Sverige.  Jag blir så rörd när jag tänker på händerna bakom tillverkningen av varje korg, hur långt korgarna kommer att ha åkt från byarna runtom i Södra Afrika och hur en gammal tradition lever kvar och uppskattas även idag.

Det är svårt att uppskatta exakt hur gammal traditionen av att fläta korgar är för att natur material såsom strå, hampa, jute, rötter och gräs bryts ned och utan förvaring har en lång historia inte kunnat bevarats.  Mellan 10000-15000 år gammal beräknas de äldsta korgarna som hittades i Egypten vara .  Korgar har traditionellt används för att bära grödor från fält till marknad, till förvaring, för att symbolisera social status, makt och hälsa.

Korgflätnings tekniken används även idag för att tillverka väskor, korgar, möbler och mattor. Tonga stamgruppen i Zambia är beroende av korgtillverkningen som en viktig extra inkomstkälla i ett område som oftast drabbas av torka och svält.  I Zambia sker försäljning av dessa vackra föremål längs vägarna och på de större marknaderna.

Korgflätning av Palmblad av Tonga

Korgflätning av Palmblad i Södra Zambia

Palmblad för att korgflätning

Natur material som palmblad används för att fläta korgar.